СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үндсэн бүрдлийн шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан олон хүчин зүйлийн регрессийн параметрүүдийг үнэлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.