Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Хөрөнгө оруулагчдийн шийдвэр гаргалтанд БОНЗ-ын үнэлгээний үзүүлэх нөлөө (Говь ХК-ийн жишээн дээр)

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл