СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулагчдийн шийдвэр гаргалтанд БОНЗ-ын үнэлгээний үзүүлэх нөлөө (Говь ХК-ийн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.