СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БОЛОВСРОЛЫН ЭНТРЕПРЕНЕРШИПД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.