СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ АШИГТ АЖИЛЛАГААНД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ/АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ЖИШЭЭН ДЭЭР/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Энхбаяр, Тамир
dc.contributor.author Энхболд, Сүрэнцэцэг
dc.date.accessioned 2023-06-27T06:40:00Z
dc.date.available 2023-06-27T06:40:00Z
dc.date.issued 2023-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3514
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь арилжааны банкны цахим шилжилттэй холбоотой банкны үр ашиг, ашигт ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлсөн, Голомт банкны Сошиал Пэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний орлого зардал нь санхүүгийн тайланд нөлөөлдөг хэсэгт ашигт ажиллагаа, тэдгээрт нөлөөлөгч хүчин зүйлүүдийг судалж, ашигт ажиллагааны түвшинг үнэлж улмаар дээшлүүлэх боломжийг тодорхойлох юм. Судалгааны ажлын хүрээнд том Банкны нэг болох Голомт банк дээр судлагаа хийв. Дижитал шилжилтийг идэвхтэй хэрэгжүүлж байгаа салбар болох банкны салбарт дижитал шилжилт ямар түвшинд, хэрхэн явагдаж тэр нь байгууллагад ямар нөлөө үзүүлж байгааг судлахыг зорив. en_US
dc.subject Дижитал шилжилт, үр ашиг, арилжааны банк, онлайн банк, ашигт ажиллагаа en_US
dc.title ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ АШИГТ АЖИЛЛАГААНД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ/АРИЛЖААНЫ БАНКНЫ ЖИШЭЭН ДЭЭР/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах