СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Барилгын салбарын хүний нөөцийн бүртгэл, үнэлгээний систем

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.