СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хувь хүний санхүүгийн удирдлагыг хиймэл оюун ухаан ашиглан сайжруулах боломж, арга замууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.