СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хуваалцах эдийн засаг дахь хэрэглэгчийн оролцоонд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.