СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бүс нутгийн эдийн засгийн иж бүрэн түншлэлийн хэлэлцээрт нэгдсэн улсуудын интеграцид хэлэлцээрийн үзүүлэх нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.