СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Макро эдийн засгийн үзүүлэлтийг машин сургалтын аргуудаар таамаглах нь: Монгол улсын инфляцын жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.