СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнгийн шууд бус үнэлгээний өгөгдөл боловсруулах систем

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.