СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залуусын амьдралын хэв маяг гар утасны аппликейшний хэрэглээний хамаарлыг тодорхойлох судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.