СЭЗИС - Бүтээлийн сан

САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭН ДЭХ ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.