Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Хүчин зүйлд суурилсан багцын пассив удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох /хөрөнгө оруулалтын сангийн жишээн дээр/

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл