СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хүчин зүйлд суурилсан багцын пассив удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох /хөрөнгө оруулалтын сангийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.