СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Машин сургалт ашиглан хувьцааны ханшийн таамаглалыг сайжруулах арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.