СЭЗИС - Бүтээлийн сан

НООС БОЛОВСРУУЛАХ САЛБАРЫН ӨРТӨГ ТООЦОХ АРГА ЗҮЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ Мэргэжлийн индекс Е341400 Бизнесийн удирдлагын

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.