СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цаг төлөвлөлтийн сошиал нетворк платформ боловсруулах бизнес төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.