СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СЭЗДС-ийн багш болон ажилчдын үйлчилгээний чанарыг оюутнуудын хандлагаар үнэлэх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Батцоож, Алтажин
dc.date.accessioned 2016-03-24T09:42:51Z
dc.date.available 2016-03-24T09:42:51Z
dc.date.issued 2016-03-24
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/343
dc.description.abstract Боловсролын чанарын асуудал нь нийгэмд хамгийн том тулгамдаж буй чухал асуудал болсоор ирсэн. Энэ нь ганцхан оюутанд нөлөөлөх зүйл биш (M Micevski & S Kadic-Maglajlic, 2013), улс орны ирээдүйн болон өнгөрсөн бүх цаг үеийн илэрхийлэл болох зүйл юм. Зарим орны хувьд дээд боловсролын салбарыг идэвхтэйгээр дэмжиж, гадаад улс оронд өөрсдийн салбар сургуулийг нээж, их сургуулиуд өөрсдийн стратегийн зорилгодоо энэ тухай тусгаж эхэлсэн байна. Харин манай орны хувьд гадаадад боловсрол эзэмших, бусад орны сургуульд суралцах асуудал дээгүүр үнэлэгдсээр буй нь харамсалтай. Яагаад Монголд боловсрол хямд үнэлэгдээд байгаа вэ? Монгол оюутнууд эх орондоо эзэмшиж буй боловсролоо хэрхэн үнэлж байна вэ? гэсэн асуулт бидэнд гарч ирж байна. Бизнесийн сургуулиуд өөрсдийн үйл ажиллагааг “ТОМ БИЗНЕС” болгон өргөжүүлж, бизнесийн стратегийн өөр төрлийг хөгжүүлж байна. (Jurse, 2002), (Pfeff & Fong, 2002) Бизнесийн сургуулийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр хоорондын харьцуулалт нэмэгдэж байна. Иймэрхүү өрсөлдөөнтэй нөхцөл байдалд, тухайн сургууль өөрийн онцлогоо ашиглан, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм. Логикоор харвал, сургуулийн үйлчилгээний чанарыг нэмэгдүүлсэнээр бусдаас ялгаатай байдал бий болж өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ. Ихэнхидээ үйлчилгээг үнэлэхэд үйлчлүүлэгчидэд /одоогийн болон ирээдүйн/ (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990) бэрхшээл үүсдэг байна. Үйлчлүүлэгчдэд үйлчилгээг хүртэхээс өмнө түүнийг үнэлсэн баттай үнэлгээг өгөхөд хүндрэлтэй байдаг талаар дурдсан билээ. Сүүлийн үед үйлчлүүлэгчид олон улсын магадлан итгэмжлэлийг гол шалгуур болгон сургуулиа сонгодог болсон байна. Энэ нь тухайн сургуулийн үйлчилгээний чанарыг хэмжих чухал хэмжүүр гэж үзэх хандлага бий болсон. Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох болон дүгнэлт өгөх нь оюутнуудын хүлээлтээс шалтгаалдаг бөгөөд энэ нь тухайн байгууллагын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт болдог. (Coccari & Javalgi, 1995) Энэ шалтгаанаар, үйлчилгээний чанарm дүгнэлт хийж байгаа оюутны хувьд их сургууль ямар байх ёстой гэдэг төсөөлөл нь их чухал асуудал болоод байгаа юм. (Durvasula, Lysonski, & Madhavi, 2011) en_US
dc.subject Үйлчилгээний чанар en_US
dc.subject Боловсрол en_US
dc.subject SERVIQUAL загвар en_US
dc.subject oйлчилгээний тухай ойлголт en_US
dc.subject сэздс-ийн танилцуулга en_US
dc.subject сэздс-ийн ажилтнууд en_US
dc.subject оюутны oйлчилгээний хандлага en_US
dc.subject оюутны үнэлэх арга en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.title СЭЗДС-ийн багш болон ажилчдын үйлчилгээний чанарыг оюутнуудын хандлагаар үнэлэх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах