СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цахим тоглоомын газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ганшагай
dc.contributor.author Энхбат, Билгүүн
dc.date.accessioned 2023-06-16T07:55:04Z
dc.date.available 2023-06-16T07:55:04Z
dc.date.issued 2023-06-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3437
dc.description.abstract Монгол улсад 1990 оноос хойш видео тоглоом дэлгэрч Sega, PC, Atari, Playsation, Nintendo хэлбэрээр орж ирсэн юм. Өдгөө монгол улсад хамгийн өргөн дэлгэрсэн хэлбэр нь хар ярианы хэллэгээр PC тоглоомын газар буюу албан ёсны нэршлээр цахим тоглоомын газар гэдэг бөгөөд 2023 оны байдлаар монгол улсад нийт 590 гаруй албан ёсны зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахим тоглоомын газар байгаа юм. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам техник технологи, хүрээлэн буй орчин, эдийн засаг өөрчлөгдөхийн хэрээр монгол дахь үйлчилгээний газруудаар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв хувьсаж байгаа билээ. Энэнтэй холбоотойгоор энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улс дахь цахим тоглоомын газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийг судлах зорилготой чанарын болон тоон мэдээлэл цуглуулах аргыг хослуулан судалгаа боловсруулсан юм. Судалгааны үр дүнд Монголын цахим тоглоомын газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвт хэд хэдэн гол талыг илрүүлсэн. Судалгаанаас нэгдүгээрт, хүмүүс интернэтэд нэвтрэх, онлайн тоглоом тоглох, нийгэмших, зугаа цэнгэл гэх мэт зорилгоор цахим тоглоомын газраар үйлчлүүлдэг гол шалтгаануудыг тодорхойлсон. Цаашлаад цахим тоглоомын газар сонгоно үйлчлүүлэхэд боломжийн үнэ, тав тухтай байдал, дэд бүтцийн чанар зэрэг нь чухал ач холбогдолтой болохыг судалгаа онцолсон юм. en_US
dc.subject Цахим тоглоом, цахим тоглоомын газар, Esports, интернэт, олон улс, үйлчлүүлэгч, хөгжил, мэдээллийн хэрэгсэл, технологи en_US
dc.title Цахим тоглоомын газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах