СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ФИНБЕРРИ ХХК-ИЙН 2023-2024 ОНЫ МАРКЕТИНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Жавхлан, Цогтбаяр
dc.date.accessioned 2023-06-16T03:39:14Z
dc.date.available 2023-06-16T03:39:14Z
dc.date.issued 2023-06-16
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3428
dc.description.abstract Финберри ХХК нь Монгол улсын хамгийн анхны краудфандинг платформ буюу олон нийтийн санхүүжилтийг Монгол орны жижиг, дунд үйлдвэр бизнесүүдэд хүссэн санхүүжилт өгөх зорилготой компани юм. Олон нийтийн санхүүжилт гэх ойлголт нь дэлхий дахинаа хөгжөөд удаж байгаа билээ. Энэ нэг төрлийн альтенатив санхүүжилтийн нэгэн хэрэгсэл бөгөөд Финберри ХХК уг ойлголт дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг учир нийтэд краудфадингийн ойлголтыг түгээх тэдний гол шалгуур болоод байна. Маркетингийн хэрэгсэл болох 5-СИ ашиглан нөхцөл байдлын шинжилгээг бүрэлдүүлж үүн дээр үндэслэж хэрэглэгчийн судалгааг аван хэрэглэгчийн персонаг Финберри платформын бүтээгдэхүүн дээр суурилуулан гаргаж ирсэн болно. Үүн дээр үндэслэж Финберри ХХК-ын маркетингийн төлөвлөгөөг Ж-СТИК загвараар өмнөх нөхцөл байдлын дүгнэлтийг ашиглан дарааллаар боловсруулж гаргаж ирлээ. Энэхүү маркетингийн төлөвлөгөө нь зөвхөн краудфандинг биш, харин бусад шинээр гарч ирж буй санхүүгийн хэрэгслийг хамгийн хямд төсвөөр олон нийтэд таниулах боломжтой гэж үзэж байна. en_US
dc.subject Краудфандинг, Хамтын санхүүжилт, Зээлд суурилсан олон нийтийн санхүүжилт, Хандивт суурилсан олон нийтийн санхүүжилт, Урамшуулалд суурилсан олон нийтийн санхүүжилт, Хувь эзэмшилд суурилсан олон нийтийн санхүүжилт, Жижиг, дунд үйлдвэрийн бизнес en_US
dc.title ФИНБЕРРИ ХХК-ИЙН 2023-2024 ОНЫ МАРКЕТИНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах