СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эдийн засаг , бизнесийн удирдлагаар мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын үйлчилгээний чанарыг IPA аргачлалаарүнэлэх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түмэнбилэг, Ууганболд
dc.contributor.author Эрдэнэ-Очир, Одбаяр
dc.date.accessioned 2016-03-10T12:08:17Z
dc.date.available 2016-03-10T12:08:17Z
dc.date.issued 2016-03-10
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/339
dc.description.abstract Уг судалгааны ажил нь эдийн засаг, бизнесийн удирдлагаар мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын үйлчилгээний чанарыг хэмжих, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд чиглэж буй юм. IPA загварыг ашиглах замаар тандалт судалгаа болон эмпирик судалгаануудыг хийж гүйцэтгэв. Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлох хүчин зүйлсийг сонгон авахдаа Португалийн Braganca-н политехникийн их сургуулийн профессор Henrique Silva өөрийн сургуулийн үйлчилгээний чанарыг хэмжихэд ашигласан 8 хүчин зүйлийг эш болгон ашиглав. Судалгааны үр дүнгээс товч дурьдвал олон улсын үйлчилгээний чанарын дундажтай харьцуулахад эдийн засаг, бизнесийн удирдлагаар мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын үйлчилгээний чанар доогуур байна. Тиймээс үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үүднээс шаардлагатай санал зөвлөмжүүдийг боловсруулсан болно. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject дээд боловсролын үйлчилгээний чанар en_US
dc.subject чанарын талаарх ойлголт en_US
dc.subject дээд сургуулийн чанар en_US
dc.subject номын сан en_US
dc.subject үйлчилгээний чанар en_US
dc.subject IPA аргачлал en_US
dc.subject Эдийн засгийн, бизнесийн удирдлагаар мэргэжилтэн en_US
dc.title Эдийн засаг , бизнесийн удирдлагаар мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын үйлчилгээний чанарыг IPA аргачлалаарүнэлэх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах