СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын хүний нөөцийн хэрэгжилт ба байгууллагын ухамсарлагдсан дэмжлэг ажлын ханамжинд нөлөөлөх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.