СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БОЛОВСРОЛЫН ИННОВАЦЫН ХҮРЭЭНД ЦАХИМ ШИЛЖИЛТЭД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батсуурь, Цацралт
dc.contributor.author Баттулга, Энхсүрэн
dc.date.accessioned 2023-06-14T02:15:06Z
dc.date.available 2023-06-14T02:15:06Z
dc.date.issued 2023-06-14
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3366
dc.description.abstract Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг “Алсын хараа-2050”, Шинэ сэргэлтийн бодлого, Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгох зорилт тавьж, “Цахим үндэстэн” болох уриалгыг дэвшүүлсэн.Үүний хүрээнд ЕБС-ийн цахим хичээл түүнд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг судалж хүний суурь боловсрол болох ЕБ сурагчдын үр дүн, сургалтын агуулгад анхаарах шаардлага тулгарч байсан учир 9 дүүргийн 27 сургуулийн 92 багш, 112 эцэг эх, 307 сурагчдаас түүвэр, фокус судалгааны аргаар судалгаа авч судалгааг нэгтгэсэн. Ковид19 цар тахлын хөл хорионы үед цахим сургалтад MУ-ын 330 сумын сургуулийн 172,300 сурагч, 46 багийн сургуулийн 6,277 сурагч нийт 178,577 сурагчид техник хэрэгсэлгүй , цаг уурын нөхцөл байдал, санхүүгийн асуудал, дэд бүтэц, интернэтийн хүртээмж муу, цахилгаангүй, гэрт хэрэглэж байгаа технологийн хүртээмжийн хувьд 2 хүүхэд дундаа нэг нөүтбүктэй, хичээлийн давхцал үүссэн гэсэн байдлаар цахим сургалтад оролцож чадаагүй гэсэн судалгаа байна.Энэ асуудал нэг талаараа Монгол улсын аюулгүй байдалтай хамааралтай байсан учир энэ сэдвийг сонгон судалсан. en_US
dc.subject Түлхүүр үг: Цахим шилжилт, Цахим хичээл, Сургалтын хөтөлбөр, Хөтөлбөрийн шинэчлэл, Хөтөлбөрийн удирдлага, Цахим хэрэгслийн хүртээмж, Мэдээлэл харилцааны технологи, Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалт, Цахим боловсролын удирдлага, Салбарын хууль эрх зүй, Дүрэм журмууд, Боловсролын менежмент en_US
dc.title БОЛОВСРОЛЫН ИННОВАЦЫН ХҮРЭЭНД ЦАХИМ ШИЛЖИЛТЭД ХИЙСЭН СУДАЛГАА en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах