СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дархан Нэхий ХК-ын ажилчдын стрессийн түшинг тодорхойлж сайжруулах арга замыг санал болгох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лувсан-Очир, Гантуяа
dc.contributor.author Сүмбэнхүү, Хулан
dc.date.accessioned 2016-03-10T11:52:29Z
dc.date.available 2016-03-10T11:52:29Z
dc.date.issued 2016-03-10
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/335
dc.description.abstract Дархан нэхий ХК-ын ажилчдын стрессийн түвшинг тодорхойлж, түүнд нөлөөлж бүй хүчин зүйлсүүдийг илрүүлж цаашид сайжруулах арга зам санал зөвлөмжийг боловсруулахад оршино. Нийгмийн тулгамдсан асуудал болох стрессийн тодорхойлолтуудыг судалж үйлдвэрлэлийн салбарт энэ ойлголт нь хэрхэн илэрч тодорхойлогддог талаар онолын түвшинд судалгаа хийн түүн дээр тулгуурлан боловсруулсан зөвлөмж нь Дархан Нэхий ХК- н удирдлага болон хүний нөөцийн албаны судалгааны санд үр өгөөжийг хүртээх юм. en_US
dc.subject Стресс en_US
dc.subject Стрессийн түвшин en_US
dc.subject Дархан Нэхий ХК en_US
dc.subject ажилчдын стрессийн түвшин en_US
dc.subject Нийгмийн тулгамдсан асуудал en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject удирдлага en_US
dc.subject хүний нөөцийн алба en_US
dc.title Дархан Нэхий ХК-ын ажилчдын стрессийн түшинг тодорхойлж сайжруулах арга замыг санал болгох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах