СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дархан Нэхий ХК-ын ажилчдын стрессийн түшинг тодорхойлж сайжруулах арга замыг санал болгох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.