СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Худалдан авагчийн дэлгүүр сонгох зан төлвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тэрбиш, Алтангэрэл
dc.contributor.author Мөнхбат, Энхзул
dc.date.accessioned 2016-03-02T05:02:37Z
dc.date.available 2016-03-02T05:02:37Z
dc.date.issued 2016-03-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/334
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд миний бие “ Худалдан авагчийн дэлгүүр сонгох зан төлөвийн ялгаа” сэдвээр судалгааны ажил хийж гүйцэтгэлээ. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг хүнсний сүлжээ дэлгүүрүүд, түүгээр үйлчлүүлж буй худалдан авагчийн дэлгүүр сонгох зан төлөвийн ялгаа, мөн дэлгүүрийн сонголтонд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлохыг зорьсон билээ. Дэлгүүр сонгох зан төлөвийн ялгааг гаргахын тулд онолын судалгаанд зах зээлийн хэсэгчилэлийн үндсэн ойлголт, түүн дотор сэтгэл зүйн зарчимаар хэсэгчилэх тухай, мөн дэлгүүрийн сонголтонд нөлөөлж болох хүчин зүйлсүүдийг судалсан билээ. Онолын судалгаанаас гарсан үр дүнгээ эмпирик судалгаандаа ашигласан бөгөөд тус хэсэгт 2 үндсэн шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. 1-р худалдан авагчийн дэлгүүр сонголтонд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох зорилгоор фактор шинжилгээ хийж нийт 7 бүлэг бүхий нөлөөлөгч хувьсагчуудыг гаргаж ирсэн. 2-р Хэрэглэгчийн сэтгэл зүйн хандлагыг үнэлэх үүднээс кластер шинжилгээ хийж үр дүнд нь 4 ялгаатай сегментийг гаргаж ирсэн. Үүнд: 1. Чөлөөт цагаараа дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчид 2. Идэвхигүй үйлчлүүлэгчид 3. Төгс үйлчилгээг хүсэмжлэгчид 4. Хэмнэлттэй үйчлүүлэгч гэсэн 4 зан төлөвийн ялгаатай дэлгүүрээр үйлчлүүлэгчидйг гаргаж ирлээ. en_US
dc.subject Худалдан авагчийн зан төлөв en_US
dc.subject Хэрэглэгчийн зан төлөв en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject барааны нэр төрөл en_US
dc.subject дэлгүүрийн дүр төрх en_US
dc.subject худалдан авагч en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.subject дэлгүүр сонгох en_US
dc.title Худалдан авагчийн дэлгүүр сонгох зан төлвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах