СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН АМЖИЛТАНД ТӨСЛИЙН БАГ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Энхбаяр, Тамир
dc.contributor.author Гансүх, Идэрбаяр
dc.date.accessioned 2023-06-13T04:41:31Z
dc.date.available 2023-06-13T04:41:31Z
dc.date.issued 2023-06-13
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3346
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд барилгын салбарт хэрэгжиж байгаа хувийн санхүүжилттэй төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд төслийн баг нь тухайн төслийн амжилтанд хэрхэн нөлөөлдөг нөлөөллийг барилгын төслийн хөгжүүлэгч буюу захиалагчийн талаас харж судлах бөгөөд судалгааны дүгнэлтэд тулгуурлан хувийн санхүүжилттэй иргэний барилгын төслийн багийг бүрдүүлэхэд анхаарах хүчин зүйлсийн талаар тохирох санал зөвлөмжийг боловсруулсан юм. Улсын эдийн засаг хөгжихтэй зэрэгцэн барилгын салбарын хөгжил сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй явагдаж байна. Хотжилт, хүн амын өсөлт болон уул уурхай, дэд бүтцийн салбарт оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтуудыг авч үзвэл 2022 онд нийт 6.3 их наяд төгрөгийг энэ салбарт оруулсан нь хот суурин газрууд төдийгүй хөдөө орон нутагт барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад барилгын төслүүдийн зах зээлийн багтаамж нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Төслийн баг нь барилгын төслийн шууд нөлөөлж болох чухал хүчин зүйлсийн нэг юм. Барилгын төслүүдийн хэмжээ, төслийн зориулалт, үргэлжлэх хугацаа, санхүүжилтийн хэлбэр, зэргээс шалтгаалан тухайн төслийн амжилт, гүйцэтгэлийг хэмжих хэмжүүрүүд харилцан адилгүй байдаг тул энэ удаагийн судалгааны ажилдаа зөвхөн хувийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй иргэний барилгын төслүүд буюу нийтийн болон хувийн орон сууцны төслийн баг нь тухайн төслийн амжилт, гүйцэтгэлийг хэмжих үзүүлэлтүүдэд хэрхэн яаж нөлөөлдөг талаар авч үзэв. Өнөөдрийн байдлаар захиалагчийн төслийн удирдлагууд багаа бүрдүүлэхдээ хэрхэн бүрдүүлдэг вэ?, тэднийг шалгаруулахдаа гишүүдийн ямар ур чадварыг онцгойлон авч үздэг вэ? тэдгээрийн зөөлөн болон хатуу ур чадварууд нь төслийн амжилтанд хэрхэн яаж нөлөөлдөг, барилгын төслийн амжилтанд багийн гишүүдээс өөр ямар хүчин зүйлсийг анхаарч үзэх ёстой вэ? гэсэн агуулгуудыг судалгаандаа тусгаж харуулахыг зорилоо. en_US
dc.subject Барилгын төсөл en_US
dc.subject Төслийн баг en_US
dc.subject Автомашин, Үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв, Засварын газар, Тоёота Приус30, Стандарт, Тээврийн хэрэгсэл en_US
dc.title БАРИЛГЫН ТӨСЛИЙН АМЖИЛТАНД ТӨСЛИЙН БАГ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах