СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нейроманлайлал ба судлаачийн ёс зүй

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Эрдэнэ, Наранхүү
dc.date.accessioned 2023-06-13T03:51:37Z
dc.date.available 2023-06-13T03:51:37Z
dc.date.issued 2023-06-13
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3343
dc.description.abstract Байгууллагууд тархи судлалын техник төхөөрөмжийн тусламжтайгаар сайн манлайлагчийн тархины загварыг тодорхойлон ажилтан сонгон шалгаруулах, тушаал дэвшүүлэх гэх мэт судалгаа туршилтууд хийж байна. Тархи судлалын техник төхөөрөмжийг ашиглан сайн үр дүнд хүрэх боломжтой ч үүнтэй зэрэгцэн ёс зүйн асуудлууд хөндөгдөж байна. Энэхүү хүн хамруулсан судалгааг удирдан явуулж буй судлаач нь мэргэжлийн, мэргэшсэн байх ёстой. Хүний тархин дахь мэдээлэл нь хэний ч олж мэдэх боломжгүй хувь хүний нууц, нууцлалтай холбоотой мэдээллүүд байдаг учир тухайн судлаачийн мэргэжлийн ёс зүй, ур чадвар өндөр түвшинд байх ёстой. Хүн хамруулсан анагаах ухааны туршилт судалгааг гүйцэтгэж буй лабораторын орчин дахь судлаач ёс зүйн зарчим хэм хэмжээг баримтлан дагаж мөрдөх ёстой. Лабораторын орчин дахь судлаач хүний тархин дээр хийсэн шинжилгээг тухайн төхөөрөмжийн талаарх хангалттай мэдлэггүйн улмаас өөрийн үзэмжээр тайлбарлаж буруу хөрвүүлэх мөн ёс зүйн хувьд гаргаж байгаа шийдвэр гаргалтууд нь судалгааг буруу ашиглах, зүй бус болгох эрсдэл үүсгэнэ. Тархи судлалын техник төхөөрөмжийг зүй бусаар ашиглавал ялгаварлан гадуурхалт, албадан шахалтанд оруулах гэх мэт ёс зүйн асуудлууд гарч ирж байна. Энэхүү хувь хүн болон нийгэмд үүсэх ёс зүйн асуудлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд судлаач ёс зүйг өндөр түвшинд баримтлан дагах ёстой en_US
dc.subject Манлайлал, нейроманлайлал, тархи судлал, EEG, fMRI, анагаахын ёс зүй, судлаачийн ёс зүй en_US
dc.title Нейроманлайлал ба судлаачийн ёс зүй en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Дамба, Гэрэлмаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах