СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нойр ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Дамба, Гэрэлмаа
dc.contributor.author Ринчинсамбуу, Ариунсолонго
dc.date.accessioned 2023-06-12T11:05:51Z
dc.date.available 2023-06-12T11:05:51Z
dc.date.issued 2023-06-12
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3338
dc.description.abstract Олон улсад сүүлийн үед ажилчдын ажлын гүйцэтгэлд нойр хэрхэн нөлөөлж байгааг цаашлаад байгууллагын амжилтанд хэрхэн нөлөөлж байгааг сонирхон судлах болсон байна. Манай орон мөн энэ талаар сонирхон судлах хэрэгцээ байна. Уг судалгааны ажлаар дамжуулан олсон мэдээлэлд тулгуурлан ажлын гүйцэтгэлд нойр болон нойрмоглох байдал нөлөөлж байгаа эсэх мөн ээлжийн болон ээлжийн бус ажлын нойрны чанар болон ажлын гүйцэтгэлийн хувьд ялгаа байгаа эсэхийг судаллаа. Судалгааны хүрээнд 38 асуулгаар түүвэр бүрдүүлэн Spss, excel программыг ашиглан үр дүнг боловсруулан гаргасан. Судалгаанд нийт 216 ажилтан хамрагдсан ба 13 нь судалгаанд орох шалгуурыг хангаагүй тул хасагдсан. Судалгааны үр дүнд нойрны чанар хүйс болон насны хувьд статистик ялгаагүй ба ажлын төрлийн хувьд ялгаатай буюу статистик хамаарал бүхий ялгаатай байлаа. Мөн ажлын гүйцэтгэлд нойрны чанар ба нойрмоглох байдал нөлөөлж байгаа нь харагдаж байна. Нойрны чанар муу байгаа тохиолдолд ажлын гүйцэтгэл муудаж, ажлын доголдол гарах нь нэмэгдэж байна. Энэхүү нөлөөлөл нь ээлжийн ажилтай хүмүүст илүү хүчтэй ажиглагдаж байлаа. Мөн БЖИ нь нойрны чанарт нөлөөлж байгаа эсэхийг шалгасан ба судалгааны хүрээнд статистик ач холбогдол бүхий хамааралгүй байлаа. Судалгааны үр дүнгээс хархад нойрны чанар муу байхад ажлын гүйцэтгэл 3 дахин муудаж байгаа бөгөөд цаашид мөн гүнзгийрүүлэн судлан мөн байгууллагууд ажилчдынхаа нойрны чанарыг муутгахгүй байх талаас нь бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байгаа нь мөн харагдаж байлаа. en_US
dc.subject Ажлын бүтээмж en_US
dc.subject Ажлын гүйцэтгэл en_US
dc.subject Ажлын доголдол en_US
dc.subject Нойр en_US
dc.subject нойрны чанар en_US
dc.subject Нойрмоглох байдал en_US
dc.title Нойр ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Ганбат, Нарантунгалаг


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах