СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Удирдагчийн хэв маягийн дагалдагчийн хэв маягт үзүүлэх нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.