СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“BLUE WOLF TRAVEL” компаний үйл ажиллагааг сайжруулах бизнес төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ганшагай
dc.contributor.author Khanat, Bakjanar
dc.date.accessioned 2016-03-02T04:53:47Z
dc.date.available 2016-03-02T04:53:47Z
dc.date.issued 2016-03-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/332
dc.description.abstract Төслийн зорилго: “Blue Wolf Travel” компаний одоогийн үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулх юм. Үүнд: Тухайн компаний гадаад, дотоод орчинг судлаж, стратеги төлөвлөлт, үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө, маркетинг, хүний нөөц болон санхүүгийн төлөвлөлтүүд тус тус болосруулахад оршино. Төслийн зорилт: • Аялал жуулчлалын бизнесийн хувьд орчны шинжилгээг хийж боломж, аюул, сул болон давуу талыг тодорхойлох • Тус компаний маркетинг болон стратегийн төлөвлөлтийг хийх • Санхүүгийн үр ашгийг тодорхойлох Төслийн үндэслэл: Тус компани байгуулагдаад 18 гаруй жил болсон ба Монголын баруун бүс нутагт байгалийн үзэгэлэнт газар оршдог. Одоо байгаа эрэлтээсээ хэд дахин их жуулчид авах боломжтой боловч идэвхижүүлэлт, мөн нэмэлт үйлчилгээ муу. Мөн жилдээ дунджаар 1200-1500 гаруй жуулчид хүлээн авдаг байгаа нь тус компаний одоо байгаа онолын хүчин чадлын 70%-ийг эзэлж байгаа юм. Харин одоогийн хүчин чадлаа 100% ашиглах боломж байгаа, мөн уг хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх ч боломж байгаа учир тухайн компаний үйл ажиллагааг сайжруулах нь зайлшгүй юм. Төслийн хамрах хугацаа: 2015 оны 6 дугаар сараас 2020 он хүртэл Төслийн хамрах хүрээ: BW компаний бүх алба хэлтэс нэгжүүд болон түүний үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй обьектууд en_US
dc.subject Бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.subject байгууллага en_US
dc.subject Blue wolf travel en_US
dc.subject сайжруулах төлөвлөгөө en_US
dc.subject бэлтгэн нийлүүлэгч en_US
dc.subject хүний нөөцийн төлөвлөлт en_US
dc.subject компаний танилцуулга en_US
dc.subject компаний үйл ажиллагаа en_US
dc.title “BLUE WOLF TRAVEL” компаний үйл ажиллагааг сайжруулах бизнес төлөвлөгөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах