СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Уул уурхайн салбарын техник тоног төхөөрөмжөөс гарсан хаягдал газрын тосны бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах аргачилал

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.