СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн оролцогч талуудыг холбосон платформын шаардлага тодорхойлох

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Гандаваа, Намунжин
dc.contributor.author Пүрэвжав, Номинчимэг
dc.contributor.author Баттулга, Маргад-Эрдэнэ
dc.contributor.author Борчулуун, Болорцэцэг
dc.contributor.author Аюурзана, Ганзориг
dc.date.accessioned 2023-05-24T01:04:33Z
dc.date.available 2023-05-24T01:04:33Z
dc.date.issued 2023-05-24
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3300
dc.description.abstract СЭЗИС нь банк, санхүү, аяллал жуулчлалын хөтөлбөрүүдээр АБССХөтөлбөрийг 2022 оны хичээлийн жилээс туршин хэрэгжүүлсэн ба Банк, Санхүү хөтөлбөрийн нийт 20 оюутан хамрагдсан байгаагаас эхний ээлжийн 10 оюутан АБССХөтөлбөрт 6 сар хамрагдаж амжилттай дууссан ба хоёрдугаар ээлжийн 10 оюутан ажлын байран дээр ажиллаад 2023 оны 05 дугаар сарын байдлаар 3 сар өнгөрсөн байна. Юун түрүүнд АБСС-ийн тухай болон АБССХ-ийн онцлог зохион байгуулалтыг судалж, олон улсын туршлагын харьцуулсан судалгаа хийж, СЭЗИС-ийн өнөөгийн хэрэгжүүлж буй АБССХ-ийг сайжруулан үр дүнтэй арга замыг тодорхойлох нь чухал байв. Мөн оролцогч талуудаас судалгаа авч тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлон платформын шаардлагыг оролцогч тал бүрээр дэлгэрэнгүй гаргаж, уг шаардлагад тулгуурлан платформын прототайпыг гаргасан. Олон улсын их дээд сургуулиудын тэргүүн туршлагаас харахад тус хөтөлбөрийг “Career” үйлчилгээгээр дэмжиж ирсэн байна. Их дээд сургуулиудын карьер үйлчилгээгээр тэргүүлэгч Массачусетсын Технологийн Институт, Сиднейн Их сургууль, Цингхуа Их сургууль, Оксфордын Их сургууль, Токиогийн Их сургуулиудын карьер сайтуудын харьцуулсан судалгаа хийсний үндсэн дээр АБССХ-ийн оролцогч талуудыг холбосон платформын ерөнхий цэсүүдийг гаргасан. Эдгээр туршлага нь СЭЗИС-ийн оролцогч талуудыг холбосон платформ хөгжүүлэх бодит үндэслэл болж байна. Уг судалгааны ажлын үр дүнд СЭЗИС, Аж ахуй нэгж байгууллагууд, оюутнууд хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй байлгахад чиглэсэн, цаашлаад төгсөгчдийг хамруулсан оюутан, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн платформ болгон хөгжүүлэх дээр санал гарган прототайпыг гаргасан болно en_US
dc.subject АБССХ en_US
dc.subject Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн оролцогч талуудыг холбосон платформын шаардлага тодорхойлох en_US
dc.title Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн оролцогч талуудыг холбосон платформын шаардлага тодорхойлох en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Батбаатар, Мөнхзаяа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах