СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн оролцогч талуудыг холбосон платформын шаардлага тодорхойлох

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.