СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Газрын тосоор бохирдсон хөрсийг биоремедиацийн аргаар цэвэршүүлэх боломж

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.