СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ҮР НӨЛӨӨНИЙ ОНОЛ: УДИРДЛАГУУДЫН ШИЙДВЭР ГАРГАХ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ЛОГИКИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.