СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН СЭТГЭЛ ТАТАХ БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙГ НАСНЫ ҮЕ ХООРОНДЫН ЯЛГААГААР АВЧ ҮЗЭХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганбат, Нарантунгалаг
dc.contributor.author Далай, Оюумаа
dc.date.accessioned 2023-05-22T05:58:25Z
dc.date.available 2023-05-22T05:58:25Z
dc.date.issued 2023-05-22
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3294
dc.description.abstract Ажил олгогчийн сэтгэл татах байдлын талаар ойлголт, үзэл баримтлал одоо ч хувьсан өөрчлөгдсөөр байгаа ба Пиер Бертон, Майкл ивинг, Ли Лиан Хан нарын судлаачдын 2005 онд хийсэн “Сэтгэл татам компани: Ажил олгогчийн брэнд дэх сэтгэл татах байдлын хэмжүүр” (Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding) судалгаагаар ажил олгогчийн сэтгэл татах байдлын хэмжүүрийг Ажил олгогчийн үнэ цэнийн санал (Employer Value proposition) –ын 5 үндсэн бүлэг, нийт 20 үнэ цэнийн хүчин зүйлээр тодорхойлсон. Тус судалгаанд тодорхойлсон ажил олгогчийн сэтгэл татах байдлын тодорхойлолт болон ажил олгогчийн сэтгэл татах байдлын хэмжүүрийн загвар дараа дараагийн олон судалгаанд ашиглагдаж, хүчин төгөлдөржиж, 2000 гаруй удаа эш татагдсан байна. Тиймээс өөрийн судалгаандаа тус судалгааны асуулга загварыг авч ашиглан Улаанбаатар хотод ажил эрхэлж, амьдардаг 387 хүний түүвэртэйгээр нийгмийн үе хоорондын ялгаагаар авч үзэн судаллаа. en_US
dc.subject хүнийй нөөцийн менежмент, ажил олгогчийн брэнд en_US
dc.title АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН СЭТГЭЛ ТАТАХ БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙГ НАСНЫ ҮЕ ХООРОНДЫН ЯЛГААГААР АВЧ ҮЗЭХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Дамба, Гэрэлмаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах