СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цахим сургалтын үр дүнг хэмжих нь /Өвөр Монголын ажилтнуудын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.