СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МӨНГӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮҮРГЭЭ ХУГАЦААНД НЬ ГҮЙЦЭТГЭЭГҮЙ БОЛ ХҮҮ ТООЦОХ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.