СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Оточ одь" эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Пунцаг, Бүүвэйбаатар
dc.date.accessioned 2023-02-28T07:13:38Z
dc.date.available 2023-02-28T07:13:38Z
dc.date.issued 2023-02-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3220
dc.description.abstract Уг судалгаа нь “Оточ одь” эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин болоод үйлчлүүлэгчдээ тодорхойлж. Эмнэлгийн орчинд гарц гаргалгаа санал зөвлөмж бий болгон боловсруулахад оршино. Эмнэлэг үйлчилгээний байгууллагыг харaхад эмчилгээ, эмийн жор найруулах мөн оношилгоо хийхээс гадна үйлчилгээг мөн давхар үзүүлдэг. Иймд эмчилгээ оношилгооноос гадна үйлчлүүлэгчдийн сэтгэлд хүрэх нь маш чухал бөгөөд хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлж уг эмнэлгийн аль хүчин зүйл нь хэрэглэгчдэд сэтгэл ханамжийг өгч, юу нь сэтгэлд ханамжид сөргөөр нөлөөлдгийг судлах нь хэрэгтэй гэж авч үзсэн юм. Олон улсын жишгээр эмнэлэг болон амбультороор үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох судалгаанууд багагүй байдаг ба энэ чиглэлийн судалгаанууд нь үйлчлүүлэгчид болон эмнэлэг болон бусад байгууллагуудад хэрэгтэйг харуулж байна. Монгол улсын хэмжээнд эмнэлгийн чиглэлээр судалгааны ажлууд төдийлөн хийгдээгүй байна. Уг судалгааны ажлыг (тодорхойлох) судалгааны аргаар авсан бөгөөд (номинал) өгөгдөхүүн, ликертийн шкал ашиглан хийсэн. Судалгааныхаа загварыг судлаач JIM PEARSE “Австрали улсын эмнэлгүүдэд хийсэн өвчтөний сэтгэл ханамж, туршлагын судалгаа” гэсэн сэдэвт судалгаан дээр үндэслэн боловсруулсан. Тус судалгаанд эмнэлгийн үйлчилгээний зургаан хүчин зүйлсийг аван судалсан билээ. en_US
dc.subject эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа en_US
dc.title "Оточ одь" эмнэлгээр үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Энхболд, Цовоо


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах