СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Удирдагч-дагалдагчийн солилцооны ажиллагчийн сэтгэл ханамжид үзүүлэх нөлөө Скайтель компаний жишээн дээр

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.