СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монгол Улсын даатгалын компаниудыг AHP-TOPSIS аргаар зэрэглэл тогтоох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.