СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нөлөөлөгч нар хэрэглэгчдийн брэндэд үнэнч байх хандлагад үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох судалгаа /U брэндийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сайнбаяр, Мөнхбаяр
dc.contributor.author Болдбаатар, Мөнгөндолгио
dc.date.accessioned 2023-02-09T06:32:47Z
dc.date.available 2023-02-09T06:32:47Z
dc.date.issued 2023-02-09
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3202
dc.description.abstract Нийгмийн сүлжээ нь брэндүүдийн хэрэглэгчидтэй харилцах платформ болсон. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хөгжил, шинэ платформыг дагаад асар их сонирхол, алдартай болсонтой холбогдуулан нөлөөллийн маркетингийг хөгжүүлсэн. Брэндүүд бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгчдэд хүргэхийн тулд зорилтот хэрэглэгчдэдээ зар сурталчилгаагаа сурталчлахын оронд нөлөөллийн маркетинг руу ханддаг болсон байна. Нөлөөллийн маркетинг нь брэндийн мэдлэгийг дээшлүүлж, үнэнч байдлыг нэмэгдүүлдэг учраас хэрэглэгчдэд ихээхэн нөлөө үзүүлдэг нь батлагдсан. Үүний үр дүнд нөлөөлөгчид хэрэглэгчийн брэндийн үнэнч байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулах нь энэхүү судалгааны зорилго юм. Нөлөөлөгчийн хандлага, брэндийн хандлага, брэндийн оролцоо, өөртөө тохирсон байдал, брэндэд үнэнч байх зэрэг нь энэхүү судалгаанд судлагдсан таван хувьсагч юм. Судалгаанд оролцогчид нь брэндэд үнэнч байдаг эсэхийг тодорхойлохын тулд тоон аргачлалыг ашиглан онлайн судалгаа хийсэн. Санал асуулгын дүнгээс харахад нөлөөлөгч маркетинг нь брэндийн үнэнч байдалд нөлөөлдөг болохыг баталсан. en_US
dc.subject Нөлөөллийн маркетинг, нийгмийн сүлжээ, нийгмийн сүлжээн дэх нөлөөлөгч, брэндэд үнэнч байх en_US
dc.title Нөлөөлөгч нар хэрэглэгчдийн брэндэд үнэнч байх хандлагад үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох судалгаа /U брэндийн жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах