СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нөлөөлөгч нар хэрэглэгчдийн брэндэд үнэнч байх хандлагад үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох судалгаа /U брэндийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.