СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Их дээд сургуулийн оюутнуудын бизнес эхлүүлэх хүсэл эрмэлзэл ба түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судлах

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.