СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажлын стрессийн түвшинг тодорхойлох судалгаа /УДЭТ-ын жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түдэв, Оюунгэрэл
dc.contributor.author Нарансүрэн, Хатан-Эрдэнэ
dc.date.accessioned 2016-03-02T03:17:23Z
dc.date.available 2016-03-02T03:17:23Z
dc.date.issued 2016-03-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/316
dc.description.abstract УДЭТ-ын ажилчдын ажлын стрессийн түвшинг хувь хүний зүгээс болон Карасекийн загвараар үнэлэн тодорхойлсон. en_US
dc.subject Ажлын стресс en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject стрессийн тухай en_US
dc.subject ажлын дэмжлэг en_US
dc.subject түвшинг тогтоох en_US
dc.subject стрессийн түвшин en_US
dc.subject стресс en_US
dc.subject ажил en_US
dc.title Ажлын стрессийн түвшинг тодорхойлох судалгаа /УДЭТ-ын жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах