СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ERP СИСТЕМИЙН АМЖИЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЭЛТЭНД НӨЛӨӨЛДӨГ БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ (Төрийн өмчит компаниудын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.