СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сав баглаа боодлын өнгө нь хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Банзрагч, Нандин-Эрдэнэ
dc.contributor.author Баатарсүрэн, Гантуул
dc.date.accessioned 2016-03-02T03:12:22Z
dc.date.available 2016-03-02T03:12:22Z
dc.date.issued 2016-03-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/314
dc.description.abstract Судлаач нар өнгөөр хэрэглэгчийн сэтгэл зүйд нөлөөлж хэрэглэгчдийг татаж бараа бүтээгдэхүүнээ таниулж байна. Бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол нь хэрэглэгчдэд анхны мэдээллийг өгдөг. Энэхүү судалгаагаар хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд сав баглаа боодлын өнгө нь нөлөөлж буйг тодорхойлох юм. (Karachi, PAKISTAN , 2014)-н судалгааны ажил дээр тулгуурлан цаашид судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Судалгааг фокус группын ярилцлага болон анкетын аргаар санамсаргүй түүврийн аргаар цуглуусан болно. Судалгааны үр дүнд хэрэглэгчдийн шийдвэр гаргалтанд сав баглаа боодол нөлөөлдөг болох нь харагдсан. en_US
dc.subject сав баглаа боодол, өнгө, сав баглаа боодлын өнгө, хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалт en_US
dc.subject Сав баглаа боодол en_US
dc.subject Өнгө en_US
dc.subject Хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалт en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject сав баглаа боодлын өнгө en_US
dc.subject хэрэглэгчийн шийдвэр гаргалт en_US
dc.subject өнгийн ач холбогдол en_US
dc.title Сав баглаа боодлын өнгө нь хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах