СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Мөнх даатгал" ХХК-ийн шинэ бүтээгдэхүүний маркетингийн төлөвлөгөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Сандагдорж, Сайн-Од
dc.contributor.author Ганзориг, Энх-Амар
dc.date.accessioned 2023-01-23T04:57:20Z
dc.date.available 2023-01-23T04:57:20Z
dc.date.issued 2023-01-23
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/3142
dc.description.abstract Монгол улсын зах зээл дээр ердийн даатгалын 15 компани үйл ажиллагаа явуулж байна. “Мөнх даатгал” ХХК нь 2004 оноос хойш ердийн даатгалын хэлбэрээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж ирсэн үндэсний хөрөнгө оруулалтай даатгалын компани юм. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлагдсан 11 хэлбэрийн 46 даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг 21 аймгийн салбар, даатгалын төлөөлөгчөөр дамжуулан Монгол орны өнцөг булан бүрд хүртээмжтэйгээр харилцан даатгалын үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус компанийн хувьд тодорхой хугацаанд үйл ажиллагаа явуулсан ба брэнд`ийн үнэ цэнэ болоод брэнд танигдалт төдийлөн сайн биш байгаа юм. Үүнд өрсөлдөөний стратегийн төрөл болох бүтээгдэхүүнээр ялгарах тактикийг ашиглан b2c буюу иргэдийн үйлчилгээг сайжруулан бүтээгдэхүүний ялгаралаар зах зээлд дахин байрших төлөвлөгөөтэй байна. Энэхүү дипломын хүрээнд бүтээгдэхүүний судалгаа хийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх саналыг үндэслэн тус бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай хэрэглэгчийн 7o судалгаа болоод маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Даатгал, автотээврийн хэрэгслийн даатгал, даатгалын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, бүтээгдэхүүний маркетинг төлөвлөгөө, богино хугацааны автотээврийн хэрэгслийн даатгал en_US
dc.title "Мөнх даатгал" ХХК-ийн шинэ бүтээгдэхүүний маркетингийн төлөвлөгөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Тамир, Төгөлдөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах